DIGITALE STAD.

Pixelstad versnelt gebiedsontwikkeling, maakt de plannen duidelijker voor alle belanghebbende partijen en draagt bij aan het creëren van een duurzame toekomst van én voor de stad.

Wat wij doen.

Pixelstad levert een digitale kopie van uw gebiedsontwikkelingsplan. In hoog realisme, driedimensionaal en op ware grootte. Met gebruik van Virtual Reality*-technologie kunnen alle betrokkenen partijen letterlijk door het plan lopen en elkaars belangen delen, ervaren en begrijpen. Deze virtuele ervaring brengt (on)voorziene problemen sneller aan het licht. Ervaar alternatieven vanuit het perspectief van alle betrokken partijen en creëer een alternatief met een zo groot mogelijk draagvlak. De uitkomst van deze ervaring is een betere communicatie tussen belanghebbenden, een sneller verlopend gebiedsontwikkelingsproces en een duurzamere ontwikkeling van én voor de stad.

Van architectuur tot 'digital twin'.