OVER ONS_

Hallo en welkom bij Pixelstad!

Pixelstad is opgericht om in te spelen op de complexiteit van gebiedsontwikkelingsprojecten en -processen. Deze complexiteit wordt gekenmerkt door onder andere taal- en kennisbarrières tussen partijen met elk eigen belangen en waarden, gebrekkige communicatie én visualisatie van de ruimtelijke plannen en kostbare problemen in het ontwikkelde gebied achteraf. Dit vinden wij niet alleen zonde van tijd, geld en energie, maar nog belangrijker, deze complexiteit laat kansen onbenut om maximale verduurzaming van onze fysieke leefomgeving verder te stimuleren.

Wat wij doen.

Pixelstad levert een (dynamische) digitale kopie van uw gebiedsontwikkelingsplan. In hoog realisme, driedimensionaal en op ware grootte. Met gebruik van virtual reality-technologie kunnen alle betrokken partijen letterlijk door het plan lopen en elkaars belangen delen, ervaren en begrijpen. Deze virtuele ervaring brengt (on)voorziene problemen sneller aan het licht. Ervaar alternatieven vanuit het perspectief van alle betrokken partijen en creëer een alternatief met een zo groot mogelijk draagvlak. De uitkomst van deze ervaring is een betere communicatie tussen belanghebbenden, een sneller verlopend gebiedsontwikkelingsproces en een duurzamere ontwikkeling van én voor de stad.

UN Sustainable Development Goals.

3. Good Health and Well-Being
9. Industry, Innovation and Infrastructure
11. Sustainable Cities and Communities